ทำงานให้ปลอดภัยสบายใจ ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

ทำงานให้ปลอดภัยสบายใจ ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

ในการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ปัจจุบันมีงานติดตั้ง ตั้งแต่โครงการใหญ่ระดับชาติ โรงงานขนาดใหญ่ จนถึงโครงการระดับคนทั่วไป อาทิ ตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานโดยทั่วไป มาตรการต่างๆ ที่รักษาความปลอดภัย บางที่อาจไม่ค่อยให้ความสำคัญนัก เพราะบางครั้งมาตรการกับการทำงานหน้างานจริง มีความแตกต่างกัน ถ้าขืนมัวยึดหลักความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.คงไม่เป็นอันทำงาน แต่เตือนนิดหนึ่งว่า ผู้ใช้แรงงานที่อยู่หน้างานติดตั้งกล้องวงจรปิด ควรจะคำนึงถึงอุปกรณ์ที่สามารถจะรักษาความปลอดภัยให้ได้ในระดับหนึ่ง นั่นคือ

กล้องวงจรปิด

ทำงานปลอดภัยสบายใจ ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

1.หมวก Safety

2.ถุงมือ หรืออาจจะเป็นถุงมือยาง

3.รองเท้ายางที่หุ้มแข็ง

4.เข็มขัดนิรภัย หรือเป็นเชือกนิรภัย

อุปกรณ์ที่กล่าวมา ล้วนมีความสำคัญในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ส่วนมาตรการในความปลอดภัยขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน อาทิ มาตรการด้านความปลอดภัยในการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีความสูงมากๆ ต้องนั่งร้าน รองรับช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จะขึ้นไปติดตั้ง ในการจัดการระบบความปลอดภัยจึงมีขั้นตอน ดังนี้

1.การออกแบบนั่งร้าน และตรวจสอบการรองรับน้ำหนัก

2.โครงสร้างนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยัน และติดตั้งบนคอนกรีตหรือพื้นที่แข็งแรง ต้องไม่ให้มีการล้มเซขณะเคลื่อนที่

3.ติดตั้งราวกันตกสูง 1.0 เมตร ตลอดแนวยาวทางด้านนอกของพื้นที่ที่นั่งร้าน

4.คนงานที่ทำงานในลักษณะโดดเดี่ยว ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย ร่วมถึงเชือกนิรภัยตลอดเวลา

5.การป้องกันการตกจากที่สูง ทั้งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน

6.ป้องกันการทำงานที่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง

7.ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่ประกอบเป็นตัวนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

ยกตัวอย่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ บริษัท ปตท. เนื่องจากจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงชัน จึงต้องตั้งนั่งร้านแบบที่ได้มาตรฐาน และสามารถรองรับน้ำหนักช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ รวมถึงพวกอุปกรณ์การติดตั้งได้  และมีราวกั้นเพื่อป้องกันช่างติดตั้งตกหล่นลงมาในเวลาทำงาน